STRATIER


Dieter en Tom, zijn de bezielers van het project. Jonge vaders, grafische vormgevers, die het belangrijk vinden dat we onze kinderen echt bewust zien opgroeien en dat meenemen in onze passie, ons werk.


Herinneringen verdienen een mooie plaats in het leven van mensen. Eerder dan wat klikjes en verspreide digitale sporen, geloven wij erg in een stukje mooie duurzaamheid. Objecten, boekjes die door hun vormgeving alleen al inspireren tot zorg, mooiheid en die milde glimlach die alles doet herleven. Onze boekjes worden unieke souvenirs, die verbindend werken voor familie en vrienden.


De logboekjes van Uitgeverij Stratier. Een begrip bij jonge ouders.


Met Stratier trachten we de hoogtepunten uit de ‘wonderjaren’ van je kind te vangen op papier... Onze collectie bestaat uit logboekjes waarin je met een minimum aan inspanning unieke ervaringen kan vereeuwigen. Later worden deze boekjes mooie tijdsdocumenten van onschatbare waarde… Letterlijk unieke souvenirs uit je kindertijd, want die vliegt voorbij!